PMT bij kinderen en jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten.

Veel kinderen en jongeren hebben lichamelijke klachten, waar geen medische oorzaak voor te vinden is. De klachten kunnen bestaan uit hoofdpijn of buikpijn, maar ook vermoeidheid speelt vaak een grote rol. Ondanks de onderzoeken die worden gedaan door verschillende specialisten blijft de oorzaak onduidelijk. Kinderen en jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten hebben vaak weinig energie en ervaren dat zij geen grip meer op hun eigen leven hebben. Hierdoor kan veel schoolverzuim ontstaan met alle vervelende gevolgen van dien.

Tijdens de PMT leert het kind of de jongere zichzelf te sturen in eigen gedachten, gevoel en gedrag. Er wordt geleerd de vaak negatieve gedachten, die in stand worden gehouden door de onverklaarde lichamelijke klacht, om te buigen in een meer positieve of geruststellende gedachte. Het doel is om negatieve spiralen te doorbreken. Op deze manier bestaat de mogelijkheid dat er meer controle en grip op het leven ervaren wordt.

Onderliggende oorzaken kunnen onder andere zijn; bang om te falen, hoge prestratie drang, ervaren van druk door omgeving, slaapproblemen.

PMT voor het leren omgaan met emoties.

Kinderen en jongeren die moeite hebben met het omgaan met de verschillende emoties; blij, boos, bang en bedroefd, kunnen tijdens de PMT leren dat je deze emoties ook kan voelen in je lichaam. Het leren herkennen van de lichaamssignalen biedt mogelijkheden om op een adequate manier uiting te geven aan emoties en deze goed te reguleren.

Tijdens de PMT wordt ervaren waar eigen grenzen liggen. “Wat vind ik nog prettig? Wat kan nog net? Wat kan niet meer?”  Samen met de therapeut wordt onderzocht waar deze grenzen liggen en wordt vaak gebruikt gemaakt van de spanningsmeter. De spanningsmeter is een hulpmiddel op papier die het vaak makkelijker maakt om inzichtelijk te maken wat er in het lichaam gebeurt. Er wordt ook stil gestaan wat of wie er voor zorgt dat bepaalde grenzen makkelijk overschreden worden; zijn het situaties op school, bij de sportvereniging, in de thuissituatie?

PMT bij kinderen en jongeren met ernstig overgewicht.

PmtActief maakt deel uit van het iSlim project van Fysiodé. Het is een programma dat aangeboden wordt voor jongeren met ernstig overgewicht en waarbij verschillende disciplines betrokken zijn.

Gezond bewegen en een goed eetpatroon zijn 2 belangrijke onderwerpen van aandacht. Binnen de PMT zal ervaringsgericht gewerkt gaan worden in een groep. Denken(gedachten), voelen(emoties) en doen(gedrag) staan centraal. Therapie in een groep is belangrijk in verband met herkenning en steun die de jongeren bij elkaar kunnen vinden, ook bestaat de kans dat zij elkaar kunnen motiveren om vol te blijven houden.

Onder andere wordt tijdens het blok PMT gezocht naar de belangrijke gedachten van ieder individu die hem/haar aanzetten tot onwenselijk (eet)gedrag. Bij die gedachten hoort vaak een kenmerkend gevoel. Ergens in je lichaam worden signalen afgegeven die invloed hebben op die bepaalde gedachten of andersom. Van belang is om deze lichaamssignalen helder te krijgen, want pas dan kan geoefend worden met andere gedachten of ander gedrag.

Disclaimer
Sitemap
pmtActief op facebook
pmtActief op Linkedin
pmtActief op twitter
"Als ik doe, ervaar ik en    
           daarom begrijp ik wat ik doe"
Deze site is gebouwd door Zelies.
gergisteerd bij FVB   gergisteerd bij NFG