Disclaimer/copyright

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. PmtActief aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolkomenheden op de web-site en de gevolgen hiervan af.
Aan deze site kunnen geen rechten ontleend worden.
Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van PmtActief.
PmtActief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en eventuele gevolgen van gelinkte websites.

Disclaimer
Sitemap
pmtActief op facebook
pmtActief op Linkedin
pmtActief op twitter
"Wat wil mijn lichaam    
              mij vertellen?"
Deze site is gebouwd door Zelies.
gergisteerd bij FVB   gergisteerd bij NFG